Aizputes novada dubultspēļu čempionāta nolikums '16

Aizputes novada dubultspēļu čempionāta nolikums '16

Aizputes novada dubultspēļu čempionāta nolikums '16
Aizputes novada dubultspēļu čempionāta nolikums '16


                                                                                                                                                    
NOLIKUMS
2016. GADA  AIZPUTES  NOVADA  DUBULTSPĒĻU  ČEMPIONĀTAM  NOVUSĀ   
LATVIJAS REPUBLIKAS REITINGA TURNĪRS
 
Mērķis un uzdevumi
   Mērķis - popularizēt novusa sportu Aizputes novadā;
               -veidot sportistu saiknes Kurzemes novados;
   Uzdevums – noskaidrot labākos novusa pārus Aizputes novadā 2016.gadā, paaugstināt sportistu meistarību.  
Vieta un laiks
    Sacensības notiks Aizputes novada SC „Lejaskurzeme” sporta bāzē Saules ielā 9.,Aizputē. Vīriešu pāriem – 2016.gada 14.februārī, jauktajiem pāriem – 2016.gada 30.aprīlī, sieviešu pāriem – 2016.gada 9.aprīlī. Sacensību sākums plkst. 10.oo
Vadība
    Sacensības organizē un vada Aizputes novada SC „Lejaskurzeme” Sacensību galvenais tiesnesis Guntis BUCENIEKS  /Aizpute/
Dalībnieki
    Aizputes novada dubultspēļu čempionāts pāriem ir atklātas sacensības Kurzemes novadu pāriem.
Dalībnieku pāru skaits ierobežots. Par piedalīšanos jāsaņem atļauja.
 
Sacensību noteikumi
  Sacensības notiek pēc Latvijas novusa federācijas apstiprinātiem noteikumiem 4 setos. Par uzvaru (3-0; 3-1) – divi punkti, par zaudējumu (0-3;1-3) – nulle punktu, par neizšķirtu (2-2) – 1 punkts. Sacensību kārtību noteiks tiesnešu kolēģija atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita. Uzvar pāris ar lielāko kopējo punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu, spēlējot pēc riņķa sistēmas, iegūst pāris: 
  • pēc savstarpējām spēlēm;
  • pēc savstarpējo spēļu setu attiecības;
  • pēc visu spēļu setu attiecības;
  • pēc Bergera koeficenta 
  • vairāk uzvarētu spēļu.
    Spēlējot pēc Šveices sistēmas – pēc Buholca koeficenta, vairāk punktu pēdējās 2 kārtās, 3 kārtās utt.
 
Sacensību izdevumi 
     Sacensību organizēšanas izdevumus sedz sacensību organizatori un dalībnieku dalības maksa EIRO-2,oo no dalībnieka. Dalībnieku ierašanās un uzturēšanos izdevumus sacensību vietā sedz komandējošā organizācija vai paši sportisti.
 
Apbalvošana 
     Pirmo trīs vietu ieguvējus pārus apbalvos ar attiecīgas pakāpes diplomiem un medaļām.
 
Pieteikumi
 
   Pieteikšanās vismaz 48 stundas pirms sacensību sākuma Guntim BUCENIEKAM  pa telefonu 29604915 vai E-pastu  guntisbucenieks@inbox.lv
 
                                                                                              Nolikumu sastādīja Guntis Bucenieks
Pasākuma vieta Saules iela 9, Aizpute, Aizputes pilsēta, LV-3456, Latvija
Pasākuma laiks 14. februāris 2016 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji