Nolikums. Grafiki. Sadalījums grupās. Dubultspēļu čempionāts 2019. Precizēts 02.05.19.

Nolikums. Grafiki. Sadalījums grupās. Dubultspēļu čempionāts 2019. Precizēts 02.05.19.

Nolikums. Grafiki. Sadalījums grupās. Dubultspēļu čempionāts 2019. Precizēts 02.05.19.
Jaukto pāru dubultspēļu fināls 18.maijā pārcelts no "Rīdzenes" uz Talsiem. (izmaiņas 02.05.2019.)

Izmainīta Latvijas jaukto pāru dubultspēļu čempionāta pusfināla sacensību vieta.
20.aprīlī 7.grupas jauktajiem pāriem sacensības no Cēsīm pārcelta uz Rubeni, Nākotnes iela 2.Latvijas dubultspēļu čempionāta vīriešu pāru 1/4 fināla
Bauskas 15.grupai mainīta sacensību vieta.
Sacensības notiks Parka iela 1., Strēlnieki, Mežotnes pagasts.


Sacensību grafiki. Sadalījums grupās. Precizēts 14.03.2019.

 
Pieteikumus sūta sporta kolektīvi vai paši spēlētāji sacensību galvenajam tiesnesim Guntim Buceniekam
uz e-pasta adresi guntisbucenieks@inbox.lv 

līdz 2019.gada 21.februārim, telefons informācijai 29604915.

VĒLĀK IZSŪTĪTI PIETEIKUMI, KĀ ARĪ PIETEIKUMI PA TELEFONU, NETIKS PIEŅEMTI!
PIETEIKUMI JĀAIZPILDA PĒC PIEVIENOTĀ PARAUGA.

Nolikums. LR atklātais dubultspēļu čempionāts 2019. 


 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 09. marts 2019 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji