FINSO. Rezultāti. Nolikums. III Novusa Olimpiāde. 03.-04..08.2019., Priekule. Individuālā turnīra dalībnieku sadalījums grupās. Koriģēts.26.07.19.

FINSO. Rezultāti. Nolikums. III Novusa Olimpiāde. 03.-04..08.2019., Priekule. Individuālā turnīra dalībnieku sadalījums grupās. Koriģēts.26.07.19.

FINSO. Rezultāti. Nolikums. III Novusa Olimpiāde. 03.-04..08.2019., Priekule. Individuālā  turnīra  dalībnieku sadalījums grupās. Koriģēts.26.07.19.


3.novusa Olimpiādes rezultāti.
Individuālie sieviešu un vīriešu turnīri, dubultspēļu un komandu turnīri. 03.-04.08.2019.3.novusa Olimpiādes komandu turnīra individuālie rezultāti. 04.08.2019.3. novusa Olimpiādes vīriešu individuālā turnira dalībnieku sadalījums sacensību grupās.
Informācija koriģēta 31.07.2019.3.novusa Olimpiāde vīriešu individuālā turnīra dalībnieku sadalījums sacensību grupās.
Informācija koriģēta 26.07.2019. 

Pieteikumus iesūtīt Guntim Buceniekam līdz 21.07.2019. E-pasts :guntisbucenieks@inbox.lv ; tel. 29604915; 

FINSO. Nolikums. III Novusa Olimpiāde. 03.-04.08.2019. Priekule.

Sacensības notiks individuālajā, dubultspēļu un komandu konkurencē.

Vīriešu individuālājā turnīra sacensības notiks divās grupās.
Grupu sadaījums tiks veikts vadoties pēc satrptautiskā reitinga (ņemot vērā pēdējo četru gadu reitingu).
Reitings tiks atjaunots pēc 14.jūlija sacensībām Somijā.

Komandu turnīra izspēles kārtība tiks noteikta pēc pieteikumu apkopošanas.

Lūgums ņemt vērā, ka uz šīm sacensībām obligāti jāiesūta iepriekšēji pieteikumi visās sacensību grupās.

Dubultspēļu turnīrā dalībniekus bez iepriekš iesniegiem pieteikumiem (līdz 21.07.2019.) nepielaidīs.


 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 03. augusts 2019 09:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji