Rezultāti. Nolikums. Rīgas pilsētas 2019.gada individuālais čempionāts.

Rezultāti. Nolikums. Rīgas pilsētas 2019.gada individuālais čempionāts.

Rezultāti. Nolikums. Rīgas pilsētas 2019.gada individuālais čempionāts.

Rezultāti. Rīgas 2019.gada individuālais čempionāts novusā sievietēm. 21.09.2019.


Pieteikumus jāsūta uz E-pasta adresi antons.armuska@inbox.lv,
sūta kolektīvi vai paši sportisti, norādot dalībnieka pilnu uzvārdu vārdu
Pieteikumi iesniedzami līdz 2019. gada 20. septembrim.
Pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks izskatīti un dalībnieki sacensībās netiks pielaisti!

Sacensības notiks laikā no 1.oktobra līdz 30.oktobrim. 
Sieviešu turnīrs paredzēts 21.setembrī. 


Nolikuma. Rīgas pilsētas 2019.gada čempionāts novusā.
 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 20. septembris 2019 18:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji