Nolikums. Viļķenes pagasta atklātais novusa čempionāts .2020/21.

Nolikums. Viļķenes pagasta atklātais novusa čempionāts .2020/21.

Nolikums. Viļķenes pagasta atklātais novusa čempionāts .2020/21.

Pieteikumi jāiesniedz pie Viļķenes pagasta sporta metodiķa Alda Riekstiņa: pa e-pastu aldis.riekstins87@gmail.com vai pa telefona nr. 26513129. Vajadzīgā informācija: vārds, uzvārds, telefona nr., dzimšanas gads, dzīves vieta.

Čempionāta posmi norisināsies svētdienās, bet pieteikšanās norisināsies līdz attiecīgas norises nedēļas piektdienas plkst. 19.00

Nolikums. Viļķenes pagasta atklātais novusa čempionāts. 2020/2021.

Čempionāts norisinās sešos posmos un finālā. Posma datumi:
  • 1.posms 2020.gada 11.oktobris;
  • 2.posms 2020.gada ??.novembris;
  • 3.posms 2020.gada ??.decembris;
  • 4.posms 2021.gada ??.janvāris;
  • 5.posms 2021.gada ??.februāris;
  • 6.posms 2021.gada ??.marts;
  • Fināls 2021.gada ??.aprīlis. 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 11. oktobris 2020 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji