Nolikums. Rīgas pilsētas un reģiona komandu čempionāts. 2022.

Nolikums. Rīgas pilsētas un reģiona komandu čempionāts. 2022.

Nolikums. Rīgas pilsētas un reģiona komandu čempionāts. 2022.


Komandu pieteikumi iesniedzami galvenajam tiesnesim uz e-pastu: antons.armuska@inbox.lv  līdz 16.01..2022.

Nolikums. Rīgas pilsētas un reģiona 2022.gada komandu čempionāts.


 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 26. janvāris 2022 18:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji