Izspēļu kārtība un sadalījums grupās. Nolikums. Dubultspēļu čempionāts 2023.

Izspēļu kārtība un sadalījums grupās. Nolikums. Dubultspēļu čempionāts 2023.

Izspēļu kārtība un sadalījums grupās. Nolikums. Dubultspēļu čempionāts 2023.
Sieviešu pāru 1.posma sacensības  22.aprīlī  no Bauskas ir pārcelta uz Baldoni.

Dubultspēļu čempionāta izspēles kārtība. (11.04.2023. Mainīta sieviešu pāru 1.posma  sacensību vieta)
Vīriešu pāru 1.posmā 18.03. un jaukto pāru 1.posmā 25.03. sacensības sāksies plkst. 9.00.

Pieteikumi jāiesūta līdz 26.februārim galvenajam tiesnesim Jurim Firstam.

Latvijas 2023.gada atklātais dubultspēļu čempionāta nolikums. 06.02.2023. 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 22. aprīlis 2023 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji